Moderaterna sätter upp två mål för jobben inför valet 2018.
 
"Det är dags att på riktigt bryta bidragsberoendet. För hela Sverige ska jobba", sa Anna Kindberg Batra.
 
Och presenterade "vårt viktgaste vallöfte":
 
"Hela Sverige ska jobba. Det kräver att vi vågar sätta tydliga mål och göra hårda prioriteringar."
 
Målet är att Sverige ska kunna skapa 500 000 nya jobb till 2025.
 
”Det kräver reformer. Och det kommer vi Moderater att ta ansvar för att ta fram och genomföra”, säger Anna Kindberg Batra, i sitt tal.
 
Det andra målet är att halvera jobbklyftan.
 
”Det är skillnaden mellan dem som är inne på arbetsmarknaden och utanför.”
 
”Jobbklyftan” anser Moderaterna motsvara 100 000 människor. Målet är att ”skillnaden mellan inrikes födda och utrikes födda ska halveras” till år 2025.
”Den här klyftan ska bort”, säger Anna Kinberg Batra.