HSB har enats om en ny förbundsledning.

Klart är att Johan Nyhus, chef för Reformklubben i Göteborg,  blir ny förbundsordförande för HSB efter Anders Lago.

”HSB är en oerhört viktig aktör på bostadsmarknaden och jag ser fram emot att med intensifierad kraft driva på politiken i viktiga frågor, såsom att ge fler unga möjlighet till en egen bostad. Tillsammans med alla engagerade HSB-föreningar, styrelser och medarbetare runt om i landet vill jag fortsätta utveckla det goda boendet där människor trivs och känner sig trygga och där vi också tar stort ansvar för att minska vårt klimatavtryck”, kommenterar Johan Nyhus.

 

här är HSBs nya förbundsstyrelsen
Johan Nyhus, Reformklubben (nyval)

Lars Göran Andersson, HSB Göteborg (omval)

Christer Berglund, HSB Södra Norrland (omval)

Michael Carlsson, HSB Malmö (Omval)

Catherina Fored, HSB Norra Stor-Stockholm (omval)

Torbjörn Friberg, HSB Nordvästra Götaland (omval

Jenny Hjalmarsson, HSB Stockholm (omval)

Sebastian Lindroth, HSB Sydost (omval)

Mariethe Larsson, HSB Östergötland (omval)

Leif Ringqvist, HSB MälarDalarna (omval)

Elin Rydberg, HSB Göta (omval)

Anders Svensson, HSB Stockholm (omval)

Erik Zetterlund, HSB Södermanland (nyval)