UPPDATERAD. På Facebook presenterar Centerpartiets partiledare Annie Lööf sina krav för att ”släppa fram” Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som statsminister.

Först slår Annie Lööf fast att:

”‪Centerpartiet kommer inte sitta i en s-ledd regering, inte heller inleda förhandlingar om en ny s-ledd regering.”

Däremot kan partiet tänka sig att släppa fram Stefan Löfven och partiet har därför en ”gedigen lista med ett större antal liberala, borgerliga krav som S behöver acceptera för att vi ens ska överväga att släppa fram Löfven”.

Listan presenterar Centerpartiet på redaktionell plats i Dagens Nyheter.

Centerpartiets kravlista till Stefan Löfven

* sänkta skatter på jobb och företag
* liberalisera bostads- och arbetsmarknaden
* säkra valfriheten i välfärden
* frihets- och äganderättsreformer för landsbygden
* kraftigt sänkta marginalskatter,
* reformerade turordningsregler
* en liberalare arbetsrätt
* en friare hyressättning

Hur många krav som Centerpartiet vill ha igenom specar inte Annie Lööf, men uppger till DN:

”En grundläggande förutsättning är att skatterna på jobb och företag sänks, arbets-och bostadsmarknaderna liberaliseras, valfriheten säkras och frihets- och äganderättsreformer för landsbygden genomförs”.

”Det är är bra. Det för processen framåt. Men jag måste se mer av det innan jag kan sta ställning”, säger Stefan Löfven, i ett kort samtal inför ett antal medier.