Han tillträder sin nya roll den 10 augusti i år och efterträder då Thomas Östros.
 
Hans Lindberg jobbar i dag som chefekonom hos Moderaterna, och har tidigare varit statssekreterare på finansdepartementet under dåvarande finansminister Anders Borg (m).
 
Han har även en bakgrund som generaldirektör på Ekonomistyrningsverket, som ställföreträdande chef för Konjunkturinstitutet och biträdande avdelningschef vid Riksbanken.
 
”Banksektorn är en viktig del av samhället och den svenska ekonomin. Jag vill bidra till att vi fortsatt har en sund och stabil banksektor i Sverige. Bankföreningen har en betydelsefull roll att föra en konstruktiv dialog med reglerare och politiska beslutsfattare, såväl i Sverige som inom EU”, skriver Hans Lindberg i en kommentar.