Hittills i år har både importen och exporten minskat med 8 procent. 


Exporten har dragit in 1 003 miljarder kronor, medan Sverige har importerat för 946 miljarder kronor.
 
Det ger ett överskott på 56,9 miljarder kronor, en minskning på 5,8 procent, jämfört med motsvarande period i fjol.
 
Under november minskade importen med 6 procent och exporten med 5 procent. Därmed kunde handelsnettot öka med 33 procent till 4,0 miljarder kronor.
 
Handeln med länder inom EU ger i dag ett underskott medan handeln med länder utanför ger ett överskott.