Hur ser ni på regeringens besked?
– Det känns som ett helt felaktigt beslut. Vi vet ju att Södra stambanan, som det handlar om, måste byggas ut. Ska man öka kapaciteten ordentligt måste man bygga två spår till.  Det är obegripligt att regeringen inte anser det.

Stephan Müchler utvecklar:

– Transportföretagen tycker att det är ett bra besked, men det beror på att de bara ser till godstransporter. Vi vill ju att man ska kunna arbetspendla mellan regionerna, och det åstadkommer man inte alls, om man inte bygger ut banan. Dessutom, om man tittar på investeringar i infrastruktur per capita ligger vi strykklass jämfört med Stockholm som ligger 3-4 gånger högre. Det känns inte rimligt.

Var beskedet väntat?
– Nja, det har legat i korten. Man (SD, KD, L och M) har gjort det till en valfråga och försökt lyfta det, vilket är märkligt eftersom Moderaterna själva lanserade höghastighetsbanorna 2014 i Almedalen.

Varför blev det så här?
– Jag vet inte. Ibland får jag intrycket att man (SD, KD, L och M) sökte en konfliktfråga med Miljöpartiet, och att man trodde att Miljöpartiet ville komma åt flyget genom att bygga ut höghastighetsbanan. Men i själva verket handlar det om att bygga en infrastruktur som fungerar i södra Sverige, säger Stephan Müchler, och lägger till:

– När det gäller kostnaden använder man nettonuvärdeskvoten, som används för att visa om infrastrukturprojekt är lönsamma. Men man har inte kunnat förutspå effekten av Citytunneln och andra projekt, jag tror inte många investeringar skulle gå ihop om man bara räknade med nettonuvärdeskvoten.

Hur har ni jobbat med frågan på Sydsvenska handelskammaren?
– Vi har jobbat ihop med våra kollegor på de andra handelskamrarna, den Västsvenska och Jönköpings. Vi är överens om att projektet är nödvändigt, när Fehmarn Bält (förbindelse mellan Tyskland och Danmark) står klar senast 2029 kommer det inte att finnas tillräckligt med kapacitet, Östra stambanan är redan extremt utsatt och det kommer inte att gå att öka godstrafiken.

Hur mycket kraft har ni lagt på opinionsbildningen?
– Vi har lagt ganska mycket kraft på detta och har hållit seminarier med trafikutskottet och haft kontakter med det nya trafikutskottet och försökt att få dem att förstå. Men Tidöpartierna har valt att inte lyssna på det. SD har också gjort en grej av detta och ställt nya stambanor mot att bygga väg. Det är tråkigt. Man kan ju investera i båda samtidigt. Jämfört med hur OECD-länderna investera i infrastruktur ligger Sverige i strykklass.

Varför lyckades ni inte?
– Jag vet inte. Jag tror det finns mänga agendor i det här. En del går ut på att ta politiska poäng på att inte bygga ut järnvägen, man försöker göra det till en Göta kanal, men moderna järnvägar fungerar riktigt bra. Man försöker göra det till att det blir för dyrt, men man kan få en extremt bra utveckling med om man möjliggör större arbetsmarknadsregioner.

– Så är man lite rädd i Stockholm att kommunikationerna till Kastrup ska bli bättre. Tidigare var Arlanda Nordens största flygplats, men är nu bara trea efter Kastrup och Gardemoen. Stockholmsmaffian har nog sneglat på det, men det vill de inte erkänna.

Vad händer nu?
– Vi kommer at fortsätta att driva frågan. Problemen kommer att bli alldeles uppenbara. Det kommer att stå  väldigt klart när Fehmarn Bält öppnar. Tillgängligheten för tåg bli bara värre och värre och det är en effekt av att infrastrukturen inte fungerar. I de flesta fallen är det den fasta infrastrukturen fallerar och inte det rullande materialet.