Han efterträds omedelbart av Anders Bouvin.

Skiftet sker efter en ”omfattande utvärdering”.
 
”Beslutet är enbart en individfråga. Handelsbanken står oförändrat stark och våra långsiktiga mål ligger fast”, säger Pär Boman, styrelsens ordförande.
Resonemanget utvecklas i pressmeddelandet:
”Att vara högste chef i banken kräver därför ett speciellt ledarskap – betydligt mer komplext än traditionellt management. Man kan således vara en utmärk ledare och chef – som Frank Vang-Jensen har varit – men ändå inte fullt ut motsvara de krav som ställs på en koncernchef i Handelsbanken”.
Anders Bouvin har varit vice vd i Handelsbanken sedan 2002, har jobbat som kontorschef i New York och landschef för Handelsbanken i Danmark och kommer närmast från uppdraget som ansvarig för Handelsbanken i Storbritannien.
 
Frank Vang-Jensen tillträdde snabbt under den så kallade SCA-härvan och kan som dansk ha haft en centraliserad ledarstil som inte fungerar i Handelsbanken som har självständiga lokala bankchefer.