Carina Åkerström har utsetts till ställföreträdande koncernchef i Handelsbanken med ansvar för storföretagsaffärer. Hon rapporterar till koncernchefen Anders Bouvin som i augusti ersatte Frank-Vang Jensen som avskedades.
 
Carina Åkerström är chef för Handelsbanken i Stockholm och sedan 2008 medlem av bankens senior management.
Ny hållbarhetschef är Elisabet Jamal Bergström. Hon får en plats i senior management och  efterträder Katarina Berner Frösdal som blir stabschef.