Primes varumärkesbyrå United Minds har fått en ny vd efter Thomas Areskoug som har gått till Atlas Copco.

Ny vd är Mats Fogelberg. Han har tidigare varit bland annat Sverige-vd för Hill + Knowlton och har jobbat med Aviciis manager Ash Pournouris koncern At Night. Senast jobbade han med corporate på Prime.

Hur gick det till?
 – Jag var i Sydafrika och sprang ihop med Carl-Fredrik Sammeli (Primes grundare). Han tyckte jag borde kliva på och så skrev jag på och jobbade med corporate och jobbade bland annat med McDonalds förändringsresa. Sedan fick jag frågan om jag ville kliva på United Minds och det blev ett självklart ja, eftersom de frågorna, eftersom jag har jobbat med varumärkes och förändringsfrågor hela min karriär, säger Mats Fogelberg.

Vad ska du åstadkomma?
 – Jag kommer till ett bolag med många bra personer och då vill jag bidra till kraften hos alla människor och utveckla bolaget vidare inom insiktsdrivna varumärkesstrategier, från storytelling till storydoing.

Vad har ni för insikter kring ert egna varumärke på United Minds?
 – För oss är det viktigt med insikten att det aldrig har varit mer krav än nu på att jobba med fakta- och insiktsdrivna strategier och att man framtidssäkrar strategierna. Det är kopplat till att man hela tiden mäter varumärkets förflyttning med syfte att stödja säljarbetet. För att vi ska kunna vara attraktiva som arbetsgivare och för nya kunder, gäller det att följa hur olika intressenter ser på varumärket.  Det ligger långt före det man ser i resultaträkningen, säger Mats Fogelberg och lägger till:

– Bolag i dag värderas efter immateriella värden och där har vi ett holistiskt perspektiv och kan se hur alla olika intressenter ser på varumärket.

– Sedan finns ett antal processer, som digitalisering eller innovation, som snarare handlar om kultur. Då behöver företag jobba med kulturförändringar och följa upp det med insiktsarbete.

–  Frågor som är relevanta i en lågkonjunktur är bland att hur många varumärken ett företag ska ha i portföljen och hur varumärket kan effektiviseras.

Vad får du för lön?
 – Oförändrat. Det här handlar mycket om saker jag brinner för och som förändrar både samhälle och företag.