Moderaterna nominerar Peter Danielsson till ny ordförande för SKR. Han är sedan 2006 kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad, men har tidigare varit första vice ordförande för Moderaterna 2015-2019 och riksdagsledamot 2002-2006.

Anders Knape har valt att avgå efter misstänkt köp av sex och SKRs klubba hålls nu tillförordnat av Carola Gunnarsson.

SKRs styrelse fattar beslut om ny ordförande vid ett extra sammanträde under juli.

Till dess att styrelsen har beslutat om en ny ordförande fortsätter Carola Gunnarsson som ställföreträdande ordförande.