Jobbet går till Claes Lindgren som blir vikarierande länsöverdirektör vid Länsstyrelsen i Stockholm ”till dess att en ny ordinarie länsöverdirektör tillträder sin anställning”. Han jobbar idag som senior rådgivare vid Arbetsgivarverket och tar tjänstledigt under sitt vikariat. Claes Lindgrenn har även jobbat som som departementsråd och enhetschef i Regeringskansliet

”Jag välkomnar Claes till en mycket viktig myndighet och ser fram emot gott samarbete. Nu behöver myndigheten arbetsro, så att alla våra kompetenta medarbetare kan fokusera på Länsstyrelsens viktiga uppgifter i utvecklingen av Stockholms län”, kommenterar Anna Kinberg Batra.