Ny chef för det danska kontoret är Søren H.B. Berg, som ersätter Mads Christian Esbensen, som ska arbeta inom universitetsvärlden. Søren H.B. Berg kommer senast från affärsutvecklingsbyrån Quadric, men har även jobbat på McKinsey, McCann-Ericksson, Young & Rubicam, Ogilvy & Mather och LaFamilia.
 
‑ Søren har en speciell bakgrund och kan både konsument och public affairs, säger Peter Steere, vd för JKL Group.
 
‑ Någon ringde och frågade om jag var intresserad, berättar Søren H.B. Berg.
 
Målet är nu att forma JKLs nya erbjudande i Danmark och ta marknadsandelar. Erbjudandet består av vardera team på 10 medarbetare på JKL och systerbyrån MSL. Båda teamen lyder under MSL Group. Medan JKL ska stå för tung affärsutvecklande public affairs ska MSL erbjuda konsument-pr. Konstellationen på sammanlagt 20 medarbetare är Danmarks fjärde byrå. Störst är Mannov.
 
‑ Marknaden här består av mindre men mer specialiserade byråer, förklarar Søren H.B. Berg.
 
Søren H.B. Berg kommer även att sitta i ledningsgruppen för JKL.              
Till byrån kopplas även Anders Eldrup, som senior advisor. Han har tidigare jobbar i det danska finansdepartementet och även varit chef för det danska olje- och gasföretaget Dong.