Valberedningen har lämnat förslag på en delvis ny distriktsstyrelse för Göteborg, bland annat en ny ordförande efter Anna Johansson som avgår.

Till ny ordförande föreslås riksdagsledamoten Mattias Jonsson.

här är valberedningens förslag
Mattias Jonsson, ordförande,  nyval

fyllnadsval 1 år
Hans Aronsson, nyval
Amalia Rud Pedersen, omval
Marcus Gustavsson, nyval

val 2 år
Birgitta Nesterud, nyval
Ali Moeni, nyval
Hanna Andersson, nyval
Johan Büser, omval
Claudia Pedrini, omval
My Alnebratt, nyval