Idag är moderaten Peter Danielsson, Helsingborg, ordförande, men nu är det den nya majoriteten med Socialdemokraterna som största parti, som utser sin ordförande.

Valet har fallit på SKRs andra ordförande Anders Henriksson, Region Kalmar län. Han tar över om inte valkongressen 21 mars 2023 tycker annat.

”Vi ska våga vara både problemformulerare och problemlösare, en arena för förändring och utveckling. Så stärker vi välfärden i hela landet”, programförklarar Anders Henriksson.