Det är alltså Jan-Olof Jacke, vd för AstraZeneca AB, som tillträder som vd för Svenskt Näringsliv: Han börjar ”senare under året”. Utnämningen var enhällig i styrelsen.
 
”Svenskt Näringslivs styrelse har idag enhälligt utsett Jan-Olof Jacke till ny vd. ”Jag är utomordentligt glad över att Jan-Olof tackat ja till detta viktiga uppdrag”Jan-Olof är en erkänt skicklig ledare med stor internationell erfarenhet. Som styrelseledamot i Svenskt Näringsliv och som ordförande för

Ung Företagsamhet har Jan-Olof visat ett starkt engagemang för företagsamhet och entreprenörskap”, ”, kommenterar Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson, och vidare:
 

”I sina roller i AstraZeneca har Jan-Olof under många år haft en tät dialog med politiken i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för att bedriva kunskapsintensiv verksamhet i Sverige. Jan-Olof är uppväxt i en småföretagarfamilj och har god förståelse för den verklighet som mindre företag upplever”.