Regeringen har utsett en ny Diskrimineringsombudsman.

Posten, som stundtals har varit kontroversiell, tillträds av Lars Arrhenius, som blir ny DO och myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen. Han tillträder 1 december 2020. Han har en bakgrund som Sveriges första Barn- och elevombud (BEO) vid Skolinspektionen 2006-2012 och har jobbat som särskild utredare för en modern föräldraförsäkring och nya regler för skolor med konfessionell inriktning. Han är advokat och kommer senast från tjänsten som generalsekreterare för organisationen Läkarmissionen.

Lars Arrhenius ersätter Agneta Broberg, som slutar före september, för att jobba på Skolinspektionen, som regionchef för den nya regionen Stockholm Norr.