Arbetarrörelsens tankesmedja har fått en ny chef.

Det är Johan Sjölander som får jobbet. Han är i dag kontorschef för Socialdemokraterna i EU. Han har en bakgrund bland annat som kommunsekreterare Stockholms arbetarekommun.

Johan Sjölander börjar den 24 maj och ersätter då Maria Arkeby, som har varit tillförordnad efter Daniel Färm som numera är chefredaktör för Aktuellt i Politiken.