Den vanligtvis tunga rollen som chefsombudsman för Moderaterna i Stockholm har tillsatts.

Efter den tunga förlusten i Stockholms stad tog Oskar Öholm över rollen som chefsombudsman för Moderaterna i Stockholms stad och län efter Sverker Eriksson. Oskar Öholm slutade dock i våras för att bli vd för Fastighetsägarna Stockholm.

Nu har Moderaterna hittat en ersättare i Lars-Peter Swärdh. Han är i dag chef för riksorganisationens fältorganisation och gar tidigare jobbat som partiombudsman i Uppsala för Moderaterna.