Omsättningen för helåret 2010 låg på 157 miljoner kronor.Någon rak jämförelse med fjolåret går inte att göra då föregående bokslutsår var 18 månader långt. Räknar per snittmånad ökade omsättningen med 18 procent. Rörelseresultatet uppgick till 1,23 miljoner kronor, en fördubbling räknat per snittmånad. Personalstyrkan ökade med en medarbetare till 88 snittanställda under 2010.