Därmed ökade intäkten med närmare 11 procent. Samtidigt ökade omsättningen med 5,3 procent till 165 miljoner kronor. Rörelseresultatet förstärktes väsentligt, från 1,2 till 9,9 miljoner kronor. Byrån ökade rörelsemarginalen från 0,8 till 6,0 miljoner kronor. Personalstyrkan ökade från 88 till 92 anställda. Intäkt per anställd ökade med 5,9 procent till 1,46 miljoner kronor.