– Det finns flera anledningar till varför vi gör detta, säger Nina Ekelund, ansvarig på Hagainitiativet och strategisk klimatrådgivare på Tricorona som samordnar initiativet. Dels att vi kan benchmarka oss själva mot andra företag som inte finns i samma branscher – vilket gör att vi kan vara öppnare i dialogen, dels entusiasmera andra företag och visa på att affärsnytta och klimatnytta kan gå hand i hand.

 

Initiativet till Hagainitiativet kom från två håll. Å ena sidan från Tricorona, vars affärsidé ligger inom klimatområdet. Å andra sidan från de övriga företagen som också ingår. Dessa har tidigare ingått i Blicc-nätverket – där Nina Ekelund tidigare arbetade. När hon i stället började på Tricorona, fick hon frågan om hon ville fortsätta att driva ett liknande nätverk.

 

Syftet med initiativet är att få näringslivet att minska sin klimatpåverkan. Verktygen är bland annat debattartiklar, rapporter och seminarier. Målgruppen är i första hand näringslivet, men även politiker.

 

Ett sätt att kommunicera med dessa beslutsfattare, och även beslutfattare inom näringslivet, är att skicka den nyutkomna boken "Den stora förnekelsen" till dem. Boken har författats av debattören Anders Wijkman och klimat- och miljöforskaren Johan Rockström. Boken skickas till 200 beslutsfattare.

 

– Vi riktar oss till politiker för att lyfta frågan, så att vi får långsiktiga styrmedel som gör att näringslivet kan fatta klimatkloka beslut.

 

Förutom Tricorona ingår Axfood, Coca-Cola Sverige, Fortum Värme, JM, Procter & Gamble, Stena Metall, Svenska Statoil och Vasakronan i Hagainitiativet. Företagens egna klimatmål är att minska sin klimatpåverkan med minst 40 procent fram till 2020.