Det var Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som slog larm om attacken som ska haft som syfte att göra intrång i partiets mejlservrar.

SD följde upp med en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och anlitade ett it-bolag för utreda intrångsförsöket. It-bolaget konstaterade, enligt SD, att flera misslyckade intrångsförsök hade skett under den senaste månaden. Någon information ska inte ha läckt ut, så vitt partiet kan se, men ”däremot har det inkommit rapporter om att partiföreträdare på hög nivå fått sina konton på sociala medier hackade”.  SD har också ”identifierat omfattande och synkroniserade DDOS-attacker mot partiets hemsida i syfte att destabilisera vår plattform och hindra partiets informationsspridning”.
SD kan inte utesluta att någon obehörig aktör fått tillgång till partiets servrar.

”Det vi kommer att göra nu är att skicka ut interna uppmaningar till samtliga medlemmar att uppdatera sina lösenord så snart som möjligt. Vi kommer också att se över våra rutiner och stärka upp vår it-säkerhet ytterligare för att förhindra framtida intrångsförsök”, pressmeddelar SDs presschef Oskar Cavalli-Björkman.’

Dagens Opinion söker SD för mer info