Tillväxten i Stockholms län föll under rikssnittet under 2017.  Kringliggande län som Uppsala och Södermanland tar över som tillväxtmotorer. Det visar statistik från SCB som har bearbetats av Stockholms Handelskammare.

Under 2017 låg tillväxten i Stockholm på 0,9 procent. Detta ska jämföras med rikssnittet som hamnade på 2,1 procent. Högst regional tillväxt hade Södermanland (5,6) och därefter Uppland och Skåne, båda på 4,1.

Under 2017 stod Stockholm för 31,4 procent av landets totala bnp. Det kan jämföras med 32 procent år 2016.

Vad gäller tillväxt per invånare hamnar Stockholm (0,8) näst sist med bara Blekinge (0,0) efter sig.  Där toppar Norrbotten med 8,6 följt av Södermanland med 7,3. Rikssnittet hamnade på 7,3.