Resan kommer att äga rum mellan den 27 oktober och 3 november. Det är Toronto och Ottawa som ska besökas. Syftet är, skriver utskottet, att studera närmare “såväl migrationsområdet som socialförsäkringsområdet”.
 
“Utskottet avser även att skaffa sig information om hur systemet för mottagande av asylsökande och flyktingar fungerar. Bland annat är det av intresse att få veta om det en fråga för den federala nivån eller är det på provinsnivå som frågorna hanteras. Överhuvudtaget är utskottet intresserat av att få information om ansvarsfördelningen mellan den federala nivån och provinserna”, skriver ordföranden Gunnar Axén (m).
 
Utskottet vill även delta i en medborgarskapsceremoni.
 
Följande ledamöter och suppleanter åker till Kanada:
Gunnar Axén (m), ordförande
Tomas Eneroth (s), vice ordförande
 
Ledamöter:
Mikael Cederbratt (m)
Fredrik Lundh Sammeli (s)
Lars-Arne Staxäng (m)
Eva-Lena Jansson (s)
Finn Bengtsson (m)
Kurt Kvarnström (s )
Ulf Nilsson (fp)
Shadiye Heidari (s)
Solveig Zander ( c )
Jasenko Omanovic (s)
Saila Quicklund (m)
Gunvor Ericson (mp)
Emma Henriksson (kd)
David Lång (sd)
Wiwi-Anne Johansson (v)
 
Suppleanter:
Gunilla Nordgren (m)
Annelie Karlsson (s)
Eva Lohman (m)
Håkan Bergman (s)
Gustav Nilsson (m)
 
Tonchi Percan