Det är managementkonsulten Erika Lokatt som går till Gullers Grupp. Hon är teknologie doktor i industriell ekonomi och organisation från KTH och jobbar idag som senior managementkonsult på Helseplan.

”Många av våra uppdragsgivare, både offentliga och privata, står inför stora förändringar. Här behövs allt från avancerad analys och scenarieplanering till rådgivning och projektledning. Efterfrågan på externt stöd i detta ökar. I Erika Lokatt får vi en av branschens ledande krafter”, kommenterar Ulf Dahlqvist, vd för Gullers Grupp.