Lars-Erik Marklund, som bildade Mediegruppen 2002, och som förvärvades av Gullers hösten 2014 ska bli kommunikationsdirektör för landstingen i Västernorrland.
 
– Ja, det stämmer. Jag lämnar vid årsskiftet, bekräftar Lars-Erik Marklund.
Därmed lämnar han livsverket han startade för 15 år sedan.
– Det har inte varit ett lätt beslut. Gullers är ett fantastiskt företag med många kompetenta medarbetare och kollegor. Men jag ser det som en fantastisk möjlighet att få kliva in i en stor organisation och långsiktigt få jobba med kommunikationsfrågorna. Jag har under hösten varit inhyrd på deltid så jag vet vad jag ger mig in på. Jag tror det kan vara ett av de tuffaste kommunikationsjobben som finns finns med tanke på situationen i landstinget. Jag är direkt underställd regiondirektören och ska leda en avdelning med 16 medarbetare.
I september köpte Gullers den resterade delen av Mediegruppen och vid årsskiftet försvinner varumärket. Men det tycks inte ha varit avgörande för Lars-Erik Marklunds beslut:
– Jag vill betona att jag inte lämnar mitt nuvarande jobb på grund av missnöje. Det är en fantastisk resa Gullers är ute på.