Denna gång gör inte Gullers ett förvärv utan startar från grunden. Gullers har värvat tre medarbetare från Sigmar Metodutveckling, som nu ingår i content-koncernen People, people, people.

trion som ska starta Gullers i Luleå
Marina Ljungström, affärsutvecklare och projektledare.

Linnea Löfgren, projektledare och strateg.

Martin Gidlund, affärsutvecklare.

Gullers tänker sig att kontoret i Luleå ska bestå av 5-10 personer och räknar med att rekrytera i ”närtid”.

Sedan tidigare har Gullers kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Umeå.

”Hela vår idé är att bidra till samhällsutveckling. Det som händer i norra Sverige är enormt inspirerande och vi ser att vi med vårt erbjudande kan vara en del i den uppväxling som tagit fart. Sveriges ledande byrå för samhällsaktörer ska självklart finnas där utvecklingen sker”, kommenterar Ulf Dahlqvist, vd på Gullers Grupp.