Omsättningen ökade med 23 procent till över 315 miljoner kronor.

Byråintäkten ökade med 20 procent till 256 miljoner kronor.
Rörelseresultatet ökade med 109 procent till 23,4 miljoner kronor.
Rörelsemarginalen ökade med 4,7 procentenheter till 11 procent.

Personalkostnaden låg kvar på 162 miljoner kronor.

 

mer info kommer