"Om man ska ha en kategori som heter PR så måste man börja sköta sitt juryarbete inom den kategorin på ett professionellt sätt", skrev pr-konsulten Mattias Ronge, i sitt inlägg i mediebyråtidningen Dagens Media.
 
Hans byrå Deportivo tävlade med "Betalvägg för Hemlösa" (Stadsmissionen) i Guldägget 2011, men det blev inte nominerat.
 
"Med intresse började jag läsa vilka av Sveriges duktiga och kreativa pr-byråer som hade slagit oss på fingrarna. Men jag hittade inga alls. Konstigt nog var det bara reklambyråer som hade nominerats i kategorin PR" skriver han och jämför med Cannes Lions där bidraget nominerades.
 
"Internationella tävlingar och medier som Creativity och Adage gjorde uppenbarligen en annan bedömning av den kreativa höjden i att skapa världens första betalvägg på Twitter än vad Guldäggsjuryn gjorde" skriver Mattias Ronge och drar sin slutsats:
 
"Min enda slutsats är att det inte är vi. Det är ni. Det är Guldägget som måste bli bättre. Om man ska ha en kategori som heter PR så måste man börja sköta sitt juryarbete inom den kategorin på ett professionellt sätt."
 
Christina Knight, som jobbar på reklambyrån Ingo, var ordförande för pr-kategorins jury, som alltså inte tyckte Deportivos bidrag höll måttet. Hon trycker på juryns yrkeskunnande:
 
‑ I Guldäggets PR-kategori bedöms pr-kampanjer av en professionell jury, bestående både av renodlade pr-människor och personer från andra typer av kommunikationsbyråer.
 
Och det är inte fråga om att bidrag från reklambyråer skulle särbehandlas.
 
‑ Självklart prioriteras inte bidrag från något särskilt håll. Vare sig bidragen kommer från reklamskolor, pr-byråer eller reklambyråer bedöms de i Guldägget för sina kreativa höjd. I vår integrerade värld betyder det även att en PR-byrå kan tävla och vinna i en annan kategori än pr; som var fallet i kategorin Integrerat 2011.