Komms utmärkelse Guldägget får en ny tävlingskategori som tar sig in på marken där Sveriges Annonsörers 100-wattaren befinner sig.

Komm driver frågan om kommunikationseffekt i programmet  Effektprinciperna och det kommer att manifesteras i en egen tävlingskategori i Guldägget. Kategorin, Effekt, är utformad av Komms Effektkommitté, i samråd med tävlingsutskottet. Det blir gratis att tävla, men det räcker inte med att uppvisa effektiv reklam och det krävs också att inlämnade bidrag har tävlat (mot betalning) i någon av Guldäggets övriga kategorier under 2018-2020. Således en gratistävling med modifikation.

”Frågan om sambandet mellan kreativitet och affärsnytta har varit en prioritet hos oss de senaste åren. Diskussionen om att effekt ska vara en egen kategori i Guldägget har förts under några år och i vår senaste medlemsundersökning var en klar majoritet av medlemmar positiva till detta. Därför känner vi oss nu redo att inför en egen kategori för effekt”, kommenterar Linda Nilsson, vd på Komm.

Idag öppnar Komm för inlämning av bidrag till Guldägget. Ytterst ansvarig för bedömningen av de inlämnade bidragen blir reklambyrån Ingos vd Björn Ståhl.  Han kommenterar:

”I och med inträdet av nya discipliner så blir andra bedömningsgrunder viktigare, till exempel att i vissa kategorier kunna påvisa effekt. Detta steg har redan stora tävlingar tagit utomlands och jag ser det som en naturlig utveckling också i Guldägget”.