Mark- och miljööverdomstolen anser att ”verksamheten vid Preemraff i Lysekil kan tillåtas”, enligt ett yttrande som domstolen idag har överlämnat till regeringen.

Domstolen skriver på sin hemsida att den anser att ”den så kallade stoppregeln i miljöbalken inte kan tillämpas på en verksamhet som ingår i EUs utsläppshandelssystem för växthusgaser” och att klimatlagen inte har ”någon rättsverkan vid prövning av tillstånd till enskilda verksamheter”.

Domstolen anser vidare att ”klimatmålen som beslutades av riksdagen 2017 inte innebär någon förändring av de krav som kan ställas på koldioxidutsläpp vid prövning av tillstånd till enskilda verksamheter som ingår i utsläppshandelssystemet”.