Swedavia, som driver flygbolag har brutit mot konkurrenslagen när det gäller taxitrafiken, ansåg Konkurrensverket och stämde Swedavia med krav på 340 000 kronor i konkurrensskadeavgift. Men dessförinnan hade Swedavia fällts i Marknadsdomstolen för missbruk av dominerande ställning när bolaget krävt att taxibolagen upphör med förbeställningsavgifter på Arlanda. Marknadsdomstolen utfärdade ett vite om 340 000 kronor.
Därmed ansåg Swedavia att Konkurrensverkets stämning skulle ogiltigförklaras enligt förbudet mot dubbla lagföringar.
Men, enligt Konkurrensverket, fann Stockholms tingsrätt, Marknadsdomstolens fällning inte var av "straffrättslig karaktär". Därför är det grönt ljus för Konkurrensverkets stämning.