Ny ordförande för Gröna Städer är Björn Östlund, internationellt ansvarig för Road & Rail på konsulföretaget ÅF. Han ersätter Anders Ekdahl, var vd för arbetsgivarorganisationen Svensk Industriförening, Sinf, när han tillträdde, men nu är vd för pr-byrån The Labyrinth.
Lars Eriksson, tidigare riksdagsledamot för socialdemokraterna och en av ledamöterna i Gröna Städers Hållbarhetskommission, utsågs till ny Generalsekreterare. Han ersätter Sebastian Navab som dock tar plats i styrelsen.
 
Gröna Städers styrelse
ledamöter
 • Johan Röstin, vd HH Ferries
 • Åsa Johansson, ordförande SABO
 • Teresa Mattisson, försäljningschef energisystem Eon
 • Sebastian Navab, partner The Labyrinth Public Affairs
 • Carola Alzén, vd Mälarhamnar
 • Emma Jonsteg, vd Utopia Arkitekter
 • Leif Saletti, grundare Urbangreen
 • Leif Zetterberg, senior advisor Övergrans jordbruk
suppleanter
 • Sören Runsteen, vd, Bovieran
 • Jonas Törnblom, ordförande i Svensk-kinesiska handelskammaren
 • Kristina Axén Olin, riksdagskandidat (m)

mer om
Gröna Städer är en tvärsektoriell branschorganisation som bildades i mars 2017 för alla aktörer såväl privata som offentliga, som verkar för omställningen till ett hållbart samhälle.
Har cirka 50 medlemsorganisationer
Partners är Bovieran, HH Ferries, Husqvarna, Kommunal, Mälarhamnar, Svenska Mässan och ÅF.