Centerpartiets partiledare Annie Lööf ska under sin tid som näringsminister i Alliansregeringen ha fått information om bilindustrins fusk med uppgifter om avgasutsläpp. Även Transportstyrelsen ska ha fått information. En tjänsteman inom EU ska ha mejlat uppgifterna. Det berättar Svenska Dagbladet. Till tidningen säger Annie Lööf att hon inte känner eller kan minnas brevet och att frågan borde ha legat på den dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärds bord.
 
Organisationen Gröna Bilister kommenterar i Dagens Opinion turerna.
 
– Det är ju ett stort avslöjande att EU och den svenska regeringen redan 2012 varnades för att utsläppen från fordon var större än vad som sägs och man blir förvånad att inte har lett till några åtgärder avsett vilken minister som var ansvarig, även om det borde ha varit infrastrukturministern som hade sett till att Transportstyrelsen hade agerat. Man kan också fråga vad den nuvarande regeringen har gjort eller kommer att göra efter att Volkswagens fusk blev känt och nu detta avslöjande, säger Martin Prieto Beaulieu, talesperson för Gröna Bilister.
Han säger vidare:
– Förtroendet för EU-politiker, bilindustrin, ministrar och ansvariga myndigheter är skadat. Det här har man känt till och man visserligen inte vidtagit åtgärder. Vilket leder till att folk som har köpt eller ska köpa fordon och göra något för bra för miljön, kan inte lita på marknaden. Det är allvarligt.
Gröna Bilister får ofta samtal från bilister som tycker deras bilar drar mer bränsle än vad som angetts.
– De officiella siffrorna bygger på labbtester bilarna har preparerats för. Det har varit känt när det gäller bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Men när det gäller andra utsläpp är det svårt för bilägarna att veta. Det finns två parallella världar, en officiell och en verklig. I den verkliga världen kan vi lägga på 20-30 procent på alla biltillverkarnas siffror. Då kan inte varken EU, Sverige eller Bil Sweden stå och slå sig för bröstet. Det krävs nu riktiga krafttag för att få ned bilismens utsläpp.