De två centerministrarna bekymrar sig för långsiktigheten i regeringens miljöbilspolitik. Regeringen har satt upp som mål att Sverige 2030 ska ha en ”fossiloberoende fordonsflotta”.  Men dagens skattebefrielse för förnybara drivmedel gäller bara fram till 2013. Nu krävs besked om vad som gäller på lång sikt anser ministrarna och pekar ut tre områden:

* Regeringen behöver ”snarast peka ut en strategi som tar vid efter 2013, och som innehåller långsiktigt goda villkor för förnybara drivmedel.”
* Skärp kraven på miljöbilarna. Miljöbilsdefinitionen innebär bland annat att miljöbilar befrias från fordonsskatt de första fem åren. I takt med att utvecklingen gått framåt har allt fler bilar klassats som miljöbilar. Miljöbilsdefinitionen, som bland annat ger befriad fordonsskatt i fem år, måste ”successivt skärpas”. Även fordonsskatten i sig, ”bör justeras kontinuerligt så att klimatvänligare fordon gynnas”.
* Fortsätta satsningen ”på energirelaterad forskning och utveckling”.
Gröna Bilister tycker att Anna-Karin Hatt och Lena Ek i sak har rätt, men att miljöbilsboomen inte räddas av debattartiklar. Debattartikeln blottlägger också Centerpartiets maktlöshet inför finansminister Anders Borg (m).
– Det är olyckligt när man ger upp att påverka finansen på gängse sätt och försöker agera intresseorganisation fast man är ett regeringsparti. Är detta ett fribrev för att slippa kritik från miljörörelsen när förslaget som sedan kommer blivit dåligt? säger Mattias Goldmann, på Gröna Bilister.
– Centern måste lämna rollen som tyckare och förstå att de är ett regeringsparti. Vi kommer gärna med förslagen, men förväntar oss att regeringen agerar”, säger Jakob Lagercrantz. ordförande för Gröna Bilister.
Han ger inget högt betyg till regeringens miljöbilspolitik hittills.
– Dieselandelen är rekordhög, gasbilarna står och stampar, etanolbilarna sjunker som en sten och elbilarna säljer inte. Det behövs ny stimulans och långsiktiga spelregler, däri har Centern helt rätt, men som regeringsparti måste de göra mer än att skriva debattartiklar.
Han fortsätter:
– Regeringen har jobbat enbart med morötter och därför har det blivit dyrt så fort ett system blivit framgångsrikt. Det är dags att också våga lägga högre kostnader på de sämsta bilarna, så att finansdepartementet inte slår bakut så fort omställningen skjuter fart, säger Jakob Lagercrantz.
Gröna Bilister kontrar med fem huvudförslag när definitionen av begreppet miljöbil ska avgöras.
* Låt inte tyngre bilar släppa ut mer än lättare – de gör samma transportnytta
* Fastställ definitionen till max 100 g CO2/km, med ytterligare 5 g sänkning vartannat år
* Reducera med faktisk klimatnytta för respektive biodrivmedel enligt EUs siffror
* Kräv hög krocksäkerhet, 5 stjärnor i Euro NCAP
* Klargör att systemet också gäller förmånsbeskattning