UPPDATERAD. Arbetsgivar- och branschorganisationen Gröna arbetsgivare har inlett ett samarbete med en pr-byrån med syfte att göra arbetsgivar-pr.

Det är kommunikationsbyrån Westander som får i uppdrag att agera pr-byrå för Gröna arbetsgivare.
Westander ska hjälpa till med att ”opinionsbilda för bättre kompetensförsörjning inom skogsbruk och djursjukvård”.

Gröna arbetsgivare har tidigare inte haft någon byrå och gjorde en upphandling bland flera byråer.

Varför just Westander?
”Vi tyckte att de hade uppfattat våra utmaningar på rätt sätt och presenterade ett attraktivt sätt för att jobba gemensamt. De har en bra arbetsmetodik som vi föll för”, berättar Emma Terander, ansvarig för public affairs på Gröna arbetsgivare, via mejl.

Hur relaterar ni som organisation till LRF och Svenskt Näringsliv?
”Vi är främst en arbetsgivarorganisation, men jobbar också med branschfrågor inom djursjukvården. Vi är en av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer och blir därmed en del i den verksamhet som de bedriver, detta är dock generellt övergripande frågor som omfattar samtliga förbund och branscher. LRF har en tydlig roll och ställning som näringspolitisk företrädare för de gröna näringarna, men vi arbetar tätt ihop med dem i vissa frågor, bland annat driver vi kompetensförsörjningsprojektet Jobba Grönt tillsammans”.