Hur ser ni på skadegörelsen som sker?
– Det går inte att säga annat än att det är hemskt, för alla inblandade. Inte minst för de som bor i Husby och de andra områden där skadegörelsen sker.
 
Hur ser ni på polisens arbete?
– Polisen fyller en viktig roll i samhället och i sådana här situationer. Men det är så klart sorgligt att polisen inte är helt fri från anklagelser om rasism och övervåld. I ett demokratiskt samhälle måste alla känna tilltro till den institution som sysslar med att upprätthålla lagen.
 
Hur ser ni på de personer som utför skadegörelsen?
– Allt våld är oacceptabelt. Däremot går det inte att blunda för den sociala och ekonomiska situation många i förorten befinner sig i. Men det är viktigt att inte bara prata heller om att förorten skulle vara fylld av våldsamma människor, det är trots allt en liten minoritet av unga, arga män som utför våldet. De kan aldrig ses som talespersoner för alla i förorten.
 
Vad beror upploppen på?
– Det får ni nog fråga de som orsakar upploppen om. Men jag är övertygad om att en viktig förklaring är att människor i förorten saknar möjligheter som många andra tar för givet. När klyftorna växer i samhället, rasismen är en del av mångas vardag och demokratin inte inkluderar alla är det inte helt oförståeligt att frustrationen växer som ibland tar sig i uttryck i våld. Det är aldrig ett försvar men kan vara en förklaring. Det finns en anledning till att det inte är i innerstaden eller i Djursholm människor bränner bilar.
 
Vilka är era förslag för att komma tillrätta med problemen?
– Vi ska akta oss för att försöka politisera det här för mycket, ingen har nog alla svaren. Men något jag verkligen tror är viktigt och som Miljöpartiet driver är att rusta upp miljonprogrammen med hjälp av de som bor där själva. På så vis blir området mer attraktivt och fler får makt över sin egen livssituation. Att stötta de lokala initiativ som finns för att möta människor med möjligheter istället för murar är också väldigt viktigt.
 
Vilken roll ska politiken spela?
– Jag tror inte det går att skylla allt på misslyckad politik från något visst håll, vi alla har ett ansvar. Men givetvis behövs politik. När våld används har politiker ett ansvar för att kolla på anledningar och också hitta lösningar. Det är det viktigaste vi kan göra, istället för att hänga ut individer eller grupper och bara se dem som ett problem som har sig själva att skylla.