Det är på debattplats i Dagens Nyheter i dag som C-ledaren Annie Lööf presenterar målet om att göra Sverige fossilfritt inom en generation, partiets ”mest ambitiösa målsättning någonsin på miljöområdet”, samt lägger fram fem förslag för att uppnå det.
 
Det handlar om att införa ett bonussystem för låga utsläpp, högre krav på bränslebolagen att blanda förnybara drivmedel i vanligt bensin och diesel, sänkt skatt på gröna förmånsbilar, slopad förmånsskatt på kollektivtrafik samt en miljöpremie för grönare lastbilar.
 
Grön Ungdoms språkrör Lorentz Tovatt tycker att förslagen i grunden är bra men tror inte att de räcker för att uppnå visionen om en helt förnyelsebar energisektor inom en generation.
 
– Förslagen är inte tillräckliga, deras mål kommer inte att uppnås överhuvudtaget med dessa åtgärder, säger han.
 
Vad som krävs, och som både forskare och Riksrevisionen enligt Lorentz Tovatt varit tydliga med, är en minskning av transporterna.
 
– Men det finns ingenting i debattartikeln som har med sådana åtgärder att göra. Det finns ingen höjning av koldioxidskatten, ingen punktskatt på tung trafik som vi vet krävs för att minska utsläppen. Det är flera grejer som borde vara där för att klara det målet.
 
Förslaget ”angränsar till en väldigt naiv teknikoptimism”, säger Lorents Tovatt som också saknar infrastruktursatsningar.
 
– Förutom att minska trafiken krävs det ju förstås ett alternativ för människor som har svårt att ställa in bilen i garaget, en satsning på järnväg och kollektivtrafik. Här har Alliansen inte levererat. Det är fegt att inte inse att det är det här som är nyckeln.
 
Lorentz Tovatt kritiserar också Förbifart Stockholm som han menar går stick i stäv med Centerpartiets ambition.
 
– Trots att vi vet att transporterna måste minska, trots att vi vet att Förbifarten kommer att generera ofantliga mängder utsläpp väljer man att bygga den. Det är naivt att tro att man kan klara en fossilfri fordonsflotta inom en generation när man också bygger Förbifarten.