Valkampanjen kommer synas på Youtube, Meta (Facebook & Instagram), TikTok och Snapchat.

”Vi använder oss av byrån KSMG för att marknadsföra och nå vår målgrupp. Produktion och innehåll står vi själva för och medlemmar medverkar i alla våra digitala uttag”, berättar Amelia Wingqvist, projektledare på Grön Ungdom, via mejl.

Valkampanjen går på temat: Visst är det sjukt?

Syftet är att ”prata om systemförändring utan att lägga någon skuld på individer”.

Målgruppen är gruppen i åldern 18-28 år.

Kärnan i kampanjen är en valfilm där olika saker som Grön Ungdom anser ”sjuka” lyfts fram, exempelvis att det ”är billigare att ta flyget än tåget”.

“Klimat, rättvisa och antirasism är vår generations viktigaste frågor. Att inte kämpa för det vore helt sjukt”, kommenterar det ena språkröret Aida Badeli.

”Klimatet är skitviktigt, men vi kan inte blunda för de sociala frågorna. Det fattar dagens unga. Vår valkampanj visar hur grön politik både stärker välfärden och minskar klyftorna. Om vi inte kan hålla ihop som samhälle, hur ska vi då kunna möta klimatkrisen”, kommenterar det andra språkröret Rebecka Forsberg.