Reklambyråernas förening Komm ville dela ut sitt prestigefulla pris Titanpriset till Fridays For Future, den globala klimatrörelsen som startades av Greta Thunberg. Men Komm fick nobben. Dess avgående ordförande David Orlic berättar om hur Komm ens kom på tanken att reklambyråerna skulle premiera skolungdomarnas klimataktion.

Reklambranschen, som glatt säljer flygresor och bensin och bilar och annat som släpper ut CO2, tyckte det var helt rätt att dela ut Titanpriset för ” nyskapande kommunikation som inspirerar människor och bryter konventioner för hur företag och organisationer kan agera i samhället” till Fridays For Future.

”Styrelsen i Komm var helt enig”, uppger Komm.

Dock valde Fridays for Future att tacka nej till att ta emot Titanpriset med motiveringen att ”eftersom vi jobbar med strejker och demonstrationer för att få fram vårt budskap, måste vi avstå från att ta emot det. Vi vill med detta belysa att vi alla måste ändra på vår konsumtion för att klara 1,5 graders-målet i enlighet med Parisavtalet”.

”Att de avstår priset är en påminnelse till kommunikationsbranschen om vad som förväntas av oss från en ny generation medborgare och konsumenter. Vi ser er, vi hör er och vi beundrar er”, skriver Komms avgående ordförande David Orlic.

Varför dela ut Titan-priset till en icke-professionell organisation?
Titan är ett specialpris som tidigare gått till såväl stora företag som små organisationer och kommer göra det igen. Förra året delades det till exempel ut till de samordnande krafterna bakom #metoo-uppropet”, svarar David Orliv via sms.

Varför berättade ni inte om det på Guldäggsalan där Titanpriset normalt delas ut?
”Fridays for Future var tydliga med att de inte ville ha den uppmärksamheten inför eller under galan. Vi respekterade självklart det och valde att kommunicera det helt transparent dagen efter Guldägget istället.”

När man delar ut den här typen av utmärkelse, handlar det inte i första hand om att få spegla sig i en framgångsriks organisations glans?
Nej. Det handlar, ordagrant, om att lyfta fram nyskapande kommunikation som brutit konventioner och som är utom tävlan i de andra kategorierna.”

Fridays for future är en organisation som får mycket uppmärksamhet och kan få det eftersom den inte behöver ge några svar. Hur ser du på det?
Jag tror att de får mycket uppmärksamhet för att de adresserar vår tids viktigaste politiska fråga på ett mycket engagerande och skickligt sätt. Vi har alla en roll att spela – deras är att kräva svar från oss i politiken och näringslivet”, anser David Orlic.