När miljödepartementet lades ner fanns där runt 150 medarbetare.  Nu har aktivister från Greenpeace monterat ner skylten.

Greenpeace skriver i ett utskick:

”Miljödepartementets skylt kommer nu vara en del av en kampanj för att ödesfrågorna kring miljö och klimat ska prioriteras tillräckligt av regeringen. Skylten kommer återlämnas i ursprungligt skick om ett självständigt miljödepartementet återuppstår eller när regeringens politik på ett trovärdigt sätt uppfyller svensk grundlag, andra paragrafen i regeringsformen, som tydligt stipulerar att ’det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer’.

Greenpeace monterade ner skylten dagarna före julhelgen. Den satt på Fredsgatan 6 i Stockholm. På skylten under står UTRIKESDEPARTEMENTET.