På de snarlika affischerna har partiledarna gjorts äldre och försetts med budskapet på temat: ”Förlåt, vi borde ha gjort mer”.

– Vi vill skicka ut budskap till dagens politiker från morgondagens väljare att de behöver sätta klimatfrågan i främsta rummet, säger Rolf Lindahl, programchef på Greenpeace.

Vad hoppas ni uppnå?

– Att politiker inser att det är inte rätt att fatta beslut kring kortsiktiga frågor utan att man måste ha ett länge perspektiv och om vi inte agerar nu kommer det att vara för sent.

Ni använder partiernas affischer i er egen kampanj. Stör ni inte det politiska samtalet då?

– Ja, vi har har skrivit på affischerna att de är från Greenpeace och så skickar vi partiledarna budskapen de borde ha tagit upp på sina affischer.