I stället tar Erika Bjureby över som Sverigechef. Hon är doktor i politisk ekologi och kommer närmast från organisationen Transport and Environment som arbetar med miljö- och transportfrågor inom EU. Hon har tidigare jobbat på Greenpeace.

”Greenpeace är en stark aktör i Miljösverige och under det senaste åren har organisationen spelat en central roll för att lyfta bland annat skogsfrågan. Det är en av de absolut viktigaste frågorna för Sveriges miljö- och klimatarbete och jag hoppas att min expertis och erfarenhet på området ska komma väl till pass i omställningen till ett naturnära skogsbruk”, kommenterar Erika Bjureby.