– Nästa regering behöver skruva upp takten för att nå de målsättningar Sverige redan har åtagit sig. Inte nog med det, Sverige som rikt land måste ha en möjlighet att ställa om redan till 2030. Då behöver regeringen ta fram styrmedel, men också skruva upp tempot och hålla sig inom ramen för koldioxidbudgeten. Vi behöver sänka koldioxidutsläppen med 6-10 procent per år, säger Rolf Lindahl, programchef på Greenpeace.

Ett sätt att nå dit är att fasa ut fossila bränslen och subventioner av fossila bränslen.

– Det behöver genomföras så snart som möjligt. I det ingår att ställa om till en fossilfri fordonsflotta och likaså behöver flyget betala sina klimatutsläpp, säger Rolf Lindahl och lägger till:

– Det här gäller utsläppen i Sverige, men vi behöver även adressera de utsläpp Sverige bidrar med i andra länder som till exempel är konsumtionsbaserade och som i dag inte räknas in.

Även investeringarna behöver bli fossilfria.

– Det är viktigt att våra investeringar i fossila bränslen, till exempel via statliga pensionsfonder, upphör. Som det är i dag investerar statliga pensionsfonder i klimatskadlig verksamhet och i motsatt riktning mot Parisavtalet. På sikt behöver regeringen försöka åstadkomma en handlingsplan för en fossilfri finanssektor.