I det senaste bokslutet (brutet juni) redovisar byrån en ökning av omsättningen med 49 procent. Rörelseresultatet ökade från 33 000 kronor till 524 000 kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 7,0 procent. Omsättningen per anställd ökade med 49 procent till 1,3 miljoner kronor.
Byrån hade en oförändrad personalstyrka på 6 snittanställda.