I morgon kommer Gratistidningarnas förening att lägga fram två förslag på ett möte med kulturminister Amanda Lind (mp) för att säkra att lokaltidningar kan produceras och distribueras, trots ras i annonsförsäljning på grund av corona-pandemin.

Gratistidningarnas förening ställer sig bakom Tidningsutgivarnas förlag på ett lönestöd på 50 procent av lönekostnaden för journalister. Totalt skulle det kosta staten 100-110 miljoner kronor per månad, varav kostnaden för gratistidningarna uppgår till runt 10 miljoner kronor.

Utöver det föreslår Gratistidningarnas förening ”ett demokratiskt stöd för att säkerställa att medborgarna får sin lokala tidning”. Det rör sig i praktiken om ett tillfälligt distributionsstöd på 2,40 kr per hemdistribuerad tidning. Totalt skulle det röra sig om en månadskostnad på 110 miljoner kronor för alla tidningar, varav gratistidningar står runt 40 miljoner i månaden.