Granitor som är verksamt inom fastighetsutveckling och förvaltning, entreprenad samt tillväxtinvesteringar i utvecklingsbolag anlitar Knowit Experience för att fortsätta sin digitala transformation.

Uppdraget gäller digitala lösningar som ska bidra till att bygga samman Granitor-gruppens långsiktiga tekniska lösningar och samtidigt effektivisera bolagens gemensamma utveckling. Knowit Experience ska även stötta Granitor med data- och insiktsdrivna projekt inom nyutveckling, seo, ux, konceptarbete, marknadsföring och tillgänglighet.

Alex Mörén