Tar över som ny landshövding gör Charlotte Petri Gornitzka.

Hon kommer senast från ett jobb som generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Hon har även en bakgrund som generalsekreterare för Rädda Barnens riksförbund, Internationella Rädda Barnen, generaldirektör för Sida, ordförande för OECDs biståndskommitté och biträdande chef för Unicef.