Tanken är att Träffpunkt Idrott, som mässan heter, blir den självklara mötesplatsen för att diskutera både politik och lösningar för idrotts- och badbranschen. Mässan har utformats tillsammans med bland andra SKL och Riksidrottsförbundet.
 
– Vi vill att alla aktörer som berörs av den här frågan, alltifrån kommersiella aktörer som levererar tekniska lösningar och tjänster till tunga politiker både på kommunal nivå men även på riksdag- och regeringsnivå, kan samlas på samma ställe, säger Magdalena Rönström, mässansvarig för Träffpunkt Idrott på Svenska Mässan.
 
Syftet är att lyfta fritids-, idrotts- och badfrågor högre upp på den politiska agendan men också tydligare in i planeringen i kommunerna, säger hon vidare, och stärka folkhälsan.
 
Long Tall Sally anlitas som pr-byrå och ska hjälpa Svenska Mässan ta fram en ny varumärkesstrategi, kommunikationsplattform och pr-strategi.
 
– Vi ser över allting med vår kommunikation, som bland annat den grafiska formgivningen, så man känner igen oss och vet vad mässan står för, säger Magdalena Rönström som hittills tycks vara nöjd med byråvalet.
 
– De har börjat på ett otroligt kompetent sätt, med att bygga från botten. De har byggt en bra plattform för framtida samarbete.
 
Varför valde ni Long Tall Sally?
– De har en gedigen bakgrund, en branschkunskap och ett bra rykte i Göteborg som kommunikationsbyrå. Med sitt nya ägarskap har de också stärkt sig på strategiska kommunikationssidan.
 
Hon berättar att det var via word of mouth som samarbetet kom till.
 
– Göteborg är en sådan stad att när man varit här ett tag så har man lärt känna många människor.