Göteborg & Co slår ihop sin marknads och kommunikationsavdelning och utser en chef dessutom. Ett mål är att fördubbla turismen till 2030.

Det är Andrea Jovell som blir chef för marknad/kommunikation på Göteborg & Co. Hon ska leda arbetet med att stärka bilden av destinationen Göteborg och hitta nya argument för att besöka staden.

Hur gick det till när du fick jobbet?
”Det började med att jag som konsult tog ett uppdrag som interimschef. Det var en tillfällig lösning under begränsad tid. Sedan dess har bolaget gjort en organisatorisk förändring då två avdelningar blev en. Därefter blev jag erbjudan tjänsten som marknad- och kommunikationschef med ansvar för den nya marknads- och kommunikationsavdelningen”, berättar Andrea Jovell i ett mejl.

Vad ska du uträtta?
– Destinationen Göteborg och bolaget Göteborg & Co har nya affärsplaner och Göteborgs stad har ett övergripande mål om att fördubbla turismen till 2030. Göteborg & Cos uppdrag är att få fler att upptäcka och välja Göteborg. Det görs genom att i bred samverkan leda och driva utvecklingen av Göteborg som hållbar destination så att alla som lever och verkar här gynnas av en växande besösnäring.

Andrea Jovell utvecklar:

– I korthet kan man säga att mitt bidrag blir att tillsammans med partners och kollegor genomföra det som beskrivs i de här affärsplanerna.

Vad får du för lön?
– 70 000 kr per månad.